سوابق کاری (آذر 1397)

مهران ستاری

دکتری فتوگرامتری،  استادیار پایه 14

دانشکده  عمران و حمل ونقل، دانشگاه اصفهان

 

 

1-  مشخصات فردی

نام و نام خانوادگی:     مهران ستاری

شماره ملی:             0072569735

شماره شناسنامه:                4699

محل تولد:                          تهران

آدرس: اصفهان، خیابان هزار جریب،  دانشکده­ عمران و حمل و نقل ، گروه مهندسی نقشه­برداری.

شماره تماس:         09131155337   

پست الکترونیک:  sattari@eng.ui.ac.ir

 

2-  سوابق تحصیلی

 

مقطع دکتری:

·         دانش­آموخته­ی دکتری فتوگرامتری، مهندسی عمران نقشه­برداری، دانشکده­ی فنی، دانشگاه تهران، سال 1390

·         دفاع از پایان‌نامه تحت عنوان بازسازی مدل سه بعدی ساختمان با استفاده از داده های لیدار با کسب نمره­ی عالی

 

مقطع کارشناسی ارشد:

·         دانش­آموخته­ی کارشناسی ارشد فتوگرامتری، مهندسی عمران نقشه­برداری،  دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی، سال 1378

·         دفاع از پایان‌نامه بررسی قابلیت های فتوگرامتری برد کوتاه در تعیین جابجایی ساختمان

 

 

مقطع کارشناسی:

·         کارشناسی مهندسی عمران نقشه­برداری، دانشگاه اصفهان، دانشکده­ي عمران، سال 1387

 

 

مقطع دیپلم:

·         دیپلم ریاضی و فیزیک، دبیرستان شهدای ادب اصفهان، سال 1372

 

3-    سوابق پژوهشي: (مقالات منتشرشده)

3-1- مقالات ISI

[1]- Safdary.M, Moalem.P, Satari.M. SIFT Detector Boosted by Adaptive Contrast Threshold to Improve Matching Robustness of Remote Sensing Panchromatic Images. Accepted for publication in the IEEE Journal of Selected Topics in Applied Earth Observations and Remote Sensing 2019.

[2]- Seydgar.M., Alizedeh.A., Zhang.M., Li,W. and Satari.M.  3D convolution-recurrent network for spectral-spatial classification of hyperspectral image.  Accepted for publication in the Sensors. 2019.

 

[3]-Jozdani.S, Momeni.M, Johnson. B.A, Satari.M. A regression modeling approach for optimizing segmentation scale parameters to extract building of different sizes. International Journal of Remote Sensing. Volume 39. Issue 3. pages 684-703. 2018.

[4]- Satari, M., Samadzadegan, F., Azizi, A., and Maas, H.G. A multi-resolution hybrid approach for building model reconstruction from LIDAR data. The Photogrammetric Record, 27(139):330–359, 2012.

[5]- Shahbazi, M.; Homayouni, S.; Saadatseresht, M.; Sattari, M. Range Camera Self-Calibration Based on Integrated Bundle Adjustment via Joint Setup with a 2D Digital Camera. Sensors 2011, 11, 8721-8740.

[6]- Nafisi, Vahab, Mehdi Momeni, Mehran Sattari, Improving an algorithm for Total Electron Content estimation: Expriments from Esfahan province, Survey Review, Vol.38, No.296, April 2005.

3-2-مقالات علمی-پژوهشی

]1[- علی عزیزی، مهران ستاری. ارائه روش جديد توليد واژه نامه در روش هاي نمايش تنك جهت كشف هدف درون تصاوير فراطيفي مجله علمی پژوهشی علوم و فنون نقشه برداری. 1399

]2[- مسعود بابادی، مهران ستاری. افزایش تراکم ابر نقاط لایدار هوابرد با استفاده از آنالیز موج پیوسته. مجله علمی پژوهشی علوم و فنون نقشه برداری. 1397

]3[- عباس مرادی، مهران ستاری، مهدی مومنی. استخراج درختان منفرد جنگل شهری از داده­ی لیدار هوایی با تراکم نقطه­ی بالا. مجله علمی پژوهشی جنگل. 1397

]4[- محسن صفدری، پیمان معلم، مهران ستاری. روشي جديد براي تطابق سريع و مقاوم تصاوير هوايي و ماهواره اي بر مبناي زاويه انتخابي و مقياس. مجله علمی-پژوهشی مهندسي برق و مهندسي كامپيوتر-جهاد دانشگاهي.1395

]5[- داوود نادری،محمود کریمی، مهران ستاری. بازيابي يك بازوي مكانيكي ماهر متحرك واژگون شده به كمك سيستم بيناي.مهندسي عمران شريف( شريف ويژه مهندسي عمران سابق)-دانشگاه صنعتي شريف.1386

 

 

3-3- کنفرانس­های داخلی و خارجی

[1]- محسن صفدری،پیمان معلم و مهران ستاری.تطابق سريع تصاوير هوايي و ماهواره اي بر مبناي زاويه انتخابي و مقياس.هشتمين کنفرانس ماشين بينايي و پردازش تصوير ايران. سخنرانی.1392

[2]-افشین آصف پور، مهران ستاری. ناوبري صحيح و دقيق هواپيما با تركيب داده‌هاي ليدار و INS بدون استفاده از داده هاي GPSبيستمين همايش ملي ژئوماتيك.سخنرانی 1392

[3]-مژده شهبازی،سعید همایونی،مهران ستاری و محمدسعادت سرشت.تلفيق GPS و IMU‌ به منظور زمين مرجع كردن مستقيم داده‌ها در سيستم نقشه‌سازي پويا با استفاده از فيلتر كالمن.همايش ملي ژئوماتيك. سخنرانی،1390.

[4]-مهران ستاری، مهدی مومنی.فتوگرامتری با استفاده از دوربينهای ويديويي- روشی برای اندازه گيری حرکت سازه ها.اولين کنفرانس ماشين بينايي و پردازش تصاوير.پوستر.1379

[5]-Kamangir.H,Momeni.M,Satari.M. AUTOMATIC CENTERLINE EXTRACTION OF COVERD ROADS BY SURROUNDING OBJECTS FROM HIGH RESOLUTION SATELLITE IMAGES.ISPRS.SMPR.Oral.Tehran.2017.

 [6]-Mehrdad.S, Satari.M, Safdari.M, Moallem,P. TOWARD REAL TIME UAV s' IMAGE MOSAICKING.The International Archives of the Photogrammetry, Remote Sensing and Spatial Information Sciences. Oral.Prauge.2017.

[7]-Moradi.A, Satari.M, Momeni.M.INDIVIDUAL TREE OF URBAN FOREST EXTRACTION FROM VERY HIGH DENSITY LIDAR DATA.The International Archives of the Photogrammetry, Remote Sensing and Spatial Information Sciences.Poster.Prauge 2017.

[8]-Rjabi.A,Satari.M,Tahmasebi.B,Abbasi.A,Dana.O.Forest Fire Hazard Mapping Using Remotely Sensed Data and Geographic Information System (Case Study: The GOLESTAN province,Northern IRAN).ASPRS) American Socity of Photogrammetry and Remote Sensing).Oral.USA.2014.

[9]-Safari.M,Moghtadernia.L,Siavoshi.M,Satari.M,3-D BUILDING MODEL RECONSTRUCTION USING AERIAL LIDAR DATA: A CASE STUDY IN HENDIJAN, IRAN,SENSORS AND MODELS IN PHOTOGRAMMETRY AND REMOTE SENSING. ISPRS INTERNATIONAL CONFERENCE. Poster.Tehran. 2013.

[10]-Asefpor.A, Satari.M,A NOVEL METHOD FOR ACCURATE TERRAIN REFERENCED NAVIGATION WITH AIRBORNE LIGHT DETECTION AND RANGING DATA FOR SMOOTH TERRAINS. wavelength the Conference to Students and new professionals.Oral.UK, 2013.

[11]-Shahbazi.M,Satari.M,Homayoni.S,Saadatseresht.M.Implementation and Evaluation of a Mobile Mapping System based on Integrated Range and Intensity Images for Traffic Signs Localization. International Sampusiom of Photogrammetry and Remote Sensing (ISPRS).Oral.Melbourne.2012.

[12]-Satari.M. Recognition of Dormers from lidar data using support vector machine.International Geoscience an Remote Sensing Symposium (IGARSS).Poster.Germany.2012.

[13]-Shahbazi.M,Satari.M,Homayoni.S,Saadatseresht.M.OBJECT-BASED TRAFFIC SIGN DETECTION AND RECOGNITION FROM INTEGRATED RANGE AND INTENSITY IMAGES.IASTED.Oral.USA.2011.

[14]-Satari.M,Kavosh.M,Shahbazi.M, Modeling of aircraft with Close-Range photogrammetry. Coordinate Metrology Systems Conference,Oral.USA.2009.

[15]-Shahbazi.M, Satari.M, Ghazi.M, AUTOMATIC POLYP DETECTION FROM CT COLONOGRAPHY USING MATHEMATICAL MORPHOLOGY.INTERNATIONAL SOCIETY OF PHOTOGRAMMETRIC ENGENEERING AND REMOTE SENSING. Poster.Beijing.2008.

[16]-Ghane.M,Satari.M,Samadzadegan.F,Azizi,A. A REVIEW OF RECENT RANGE IMAGE RECONSTRUCTION ALGORITHMS,INTERNATIONAL SOCITY OF PHOTOGRAMMETRY ENGENEERING AND REMOTE SENSING. Poster.Beijing.2008.

[17]-Homaenejad.A,Satari.M,"Virtual Reality technique to Assist Measurement of degree of shaking of two Minarets of an ancient Building”.SPIE.Oral.USA.2000.

 

4-    فرصت مطالعاتی:

 

·        انستیتو فتوگرامتری و سنجش از دور. دانشگاه درسدن آلمان 2010-2008

 


5-  سوابق تدریس

 

·        نقشه برداری 1

·        نقشه برداری 2

·        نقشه برداری مسیر

·        مبانی فتوگرامتری

·        فتوگرامتری 2

·        فتوگرامتری تحلیلی

·        مثلث بندی هوایی

·        پردازش تصویر (ارشد)

·        مدل رقومی زمین (ارشد)

·        سکوها و سنجنده ها (ارشد)

·        پردازش تصویر پیشرفته (دکتری)

 

6- طرح های پژوهشی:

 

6-1- ارائه مختصات سي نقطه از صخره‌هاي در محل احداث رودخانه سد بيرگان واقع در 250 كيلومتري غرب اصفهان با استفاده از فتوگرامتري برد كوتاه 1380

 

6-2- تحقيقات اندازه‌گيري كامل ابعاد و سطوح خارجي هواپيماي S68 با استفاده از فتوگرامتري برد كوتاه (صنایع هوایی اصفهان-هسا) 1384

 

6-3-انجام مطالعه آمايش سرزمين و سند توسعه استان اصفهان با رويكرد برنامه‌ريزي راهبردي در بخش پايگاه داده مكاني (استانداری اصفهان)1391

 

6-4- طراحي و ساخت و تحويل سامانه تعيين موقعيت و وضعيت هواپيماي بدون سرنشين با استفاده از تصويربرداري هوايي (فتوگرامتري) (صنایع هوایی اصفهان-هسا)1395

 

6-5- تحقیقات در زمینه تولید مدل سه بعدی از اماکن تاریخی به روش فتوگرامتری با استفاده از پهپاد: مطالعه موردی قلعه ایزدخواست1396

 

 

7-    پایان نامه های کارشناسی ارشد:

 

7-1 - محمود کریمی.Mobile Manipulator Rollover Recovery by Using Vision System.1384.

7-2- حمید کمانگیر. تناظر يابی گرافی تصاوير قدرت تفکيک بالای سنجش از دور.1394

7-3- شهاب الدین جوزدانی.بررسی پارامتر مقیاس در قطعه بندی چند مقیاسی تصاویر سنجش از دور با توان تفکیک مکانی بالا.1395.

7-4- عباس مرادی. استخراج درختان منفرد جنگل شهری از داده­ی لیدار هوایی با تراکم نقطه­ی بالا. 1395.

7-5- سینا مهرداد. تهیه مدل توزیع سه بعدی لایه های گردوخاک و دود با استفاده از داده های ماهواره ای CALIPSO در غرب کشور ایران 1396.

7-6-علی عزیزی. ارائه یک روش بهبود یافته بر مبنای مدل های نمایش تنک برای کشف ماده هدف در داده های فراطیفی. 1396

7-7- مسعود بابادی. قطعه بندی سه بعدی تک درخت و طبقه بندی گونه های درخت با استفاده از داده های لایدار موج پیوسته ی  هوابرد. 1397

7-9- فاطمه صدقی. افزایش همزمان قدرت تفکیک مکانی و زمانی، برای تخمین رطوبت خاک با تلفیق داده های مودیس و لندست 8. 1396

7-10- سامان صادقی.  بررسی روش‌های تصحیح اتمسفری موثر توپوگرافی در تخمین رطوبت خاک با سنجنده های حرارتی و نوری سنجش از دور. 1396

7-11- مجید صیدگر. ارزیابی دقت طبقه بندی بر مبنای روش یادگیری عمیق در تصاویر فرا طیفی.1397

7-12 مریم پاشایی. بررسی بهبود قدرت تفکیک مکانی و زمانی پروفیل اتمسفری ریزگرد با استفاده از ترکیب داده­های سنجنده­ای MODIS و CALIPSO

 

 

 


8-  افتخارات

 

·        مجری برتر طرح پژوهشی برون دانشگاهی اصفهان 1391

·        مدیر برترگروه پژوهشی 1391

 

 

 


9-   سوابق مدیریتی و اجرایی

 

·        مدیر گروه پژوهشی سنجش از دور

·        دبیر اجرایی همایش زیر ساخت مکانی

·        معاون فرهنگی گروه نقشه برداری