دکتر مسعود ضيائی راد

دانشيار دانشکده مهندسی مکانيک دانشگاه اصفهان

دروس ارائه شده

نیمسال دوم سال تحصیلی 1402-1403

دروس کارشناسی:

 

 انتقال حرارت 2

سرفصل درس

نمرات ميان ترم

منابع درس: کتابهاي انتقال حرارت اینکروپرا ، و هولمن

 

 مکانیک سیالات 1

سرفصل درس

نمرات ميان ترم

منابع درس: کتابهاي مکانیک سیالات استریتر ، شیمز و فاکس

 

دروس کارشناسی ارشد/دکتری:

  دینامیک سیالات محاسباتی 1 (CFD)

سرفصل درس

زمان ارائه سمينارها: اردی بهشت 1403

زمان تحويل پروژه نهائي: 31 تیر ماه 1403

 

 

دانشگاه اصفهان

اطلاعات تماس:

اصفهان ، ميدان آزادي

دانشگاه اصفهان

دانشکده فنی مهندسی

گروه مهند سی مکانيک

تلفن: 37934046 031

فاکس: 37932746 031

Email: m.ziaeirad(at)eng.ui.ac.ir