بسمه تعالی

 

 

 

شرح سوابق تحصیلی، تحقیقاتی، اجرائی و آموزشی

 

 

سعید نادی نجف آبادی

دکترای تخصصی نقشه برداری-سیستمهای اطلاعات مکانی

استادیار گروه مهندسی نقشه برداری، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه اصفهان

 

متولد: 1358

محل تولد: نجف آباد-اصفهان

ملیت: ایرانی

دین: اسلام-شیعه

 

همراه: 09133171781

نشانی اینترنتی (E-Mail): snadi@eng.ui.ac.ir

 

 

سوابق تحصیلی:

 

مدرک تحصیلی

رشته تحصیلی

سال اخذ مدرک

محل تحصیل

دیپلم

ریاضی-فیزیک

1376

اصفهان-پیش دانشگاهی غدیر

لیسانس

مهندسی نقشه برداری

1380

دانشکده فنی، دانشگاه اصفهان

فوق لیسانس

سیستمهای اطلاعات مکانی  (GIS)

1383

دانشکده فنی، دانشگاه تهران

دکتری

سیستمهای اطلاعات مکانی  (GIS)

1391

دانشکده فنی، دانشگاه تهران

 


 

طرحهای تحقیقاتی:

1-     مجری طرح پژوهشی "ارائه راه حلهای کاربردی برای کاهش مشکل گره ترافیکی کمال اسماعیل-فردوسی" فی مابین دانشگاه اصفهان و شهرداری اصفهان

 

2-     مجری طرح پژوهشی "ارتقاء سطح دانش فنی GIS در شرکت توزیع نیروی برق استان اصفهان" به شماره 295814 مورخ 20/11/1394 فی ما بین دانشگاه اصفهان و شرکت توزیع نیروی برق استان اصفهان

 

3-     مجری طرح پژوهشی "پشتیبانی فنی سیستمهای اطلاعات مکانی در شرکت برق منطقه ای اصفهان" به شماره 228/5077/940 مورخ 13/12/1394 فی مابین دانشگاه اصفهان و شرکت برق منطقه ای اصفهان

 

4-     مجری طرح پژوهشی "طراحی و پیاده سازی پایگاه داده مکانی زیرساخت طرح آمایش استان اصفهان" به شماره ص/6734/90مورخ 6/12/1390 مابین دانشگاه اصفهان و استانداری اصفهان (شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان)

 

5-     مجری طرح پژوهشی "دستورالعمل تعيين الزامات، معيارهاي ارزيابي فني و آزمون‌هاي انواع گیرنده­های ژئودتیک ودستی" به شماره 63-5-91 مورخ 1/11/1391 مابین دانشگاه اصفهان و شرکت برق مازندران

 

6-     مجری طرح پژوهشی "مطالعات FRS در شرکت توزیع برق منطقه ای اصفهان" به شماره 253/5118/900 مورخ 19/7/91 فی مابین دانشگاه اصفهان و شرکت برق منطقه ای اصفهان

 

7-     همکاری در طرح پژوهشی-کاربردی "امکانسنجی استفاده از GIS در راه آهن جمهوری اسلامی ایران" به شماره
18/14-21284 (5/9/1380)، مابین دانشکده فنی دانشگاه تهران و مرکز تحقیقات راه آهن

 

8-     همکاری در طرح پژوهشی "مدلسازی پدیده های پویا در GIS" به شماره  1019/6/621 (13/3/1382) در دانشگاه تهران

 

9-     همکاری در طرح پژوهشی "بررسی تحلیلی مدلسازی سیستمهای اطلاعات مکانی زمانمند در کاربردهای شهری" به شماره 11741 (3/4/1383)، مابین سازمان نقشه برداری کشور و دانشگاه تهران

 

10- همکاری در طرح پژوهشی " تهیه دستور العمل استفاده از GIS و RS در مطالعات منابع آب"، مابین وزارت نیرو و دانشگاه تهران

 

 

 

پایان نامه های هدایت شده:

1-     راهنمای پایان نامه کارشناسی ارشد با موضوع "کاهش ریسک تلفات زلزله با مدیریت تخلیه و امداد بهینه با استفاده از GIS"، هاجر شفیعی، 1394

2-     راهنمای پایان نامه کارشناسی ارشد با موضوع "استفاده از شبیه سازی در بررسی پارامترهای موثر بر رفتار رانندگان در بزرگراهها"، مصطفی اسماعیلی، 1394

3-     راهنمای پایان نامه کارشناسی ارشد با موضوع "استفاده از شبیه سازی در بررسی پارامترهای موثر بر رشد و گسترش فیزیکی شهر"، رضا مهدی پور، 1394

4-     مشاور پایان نامه کارشناسی ارشد با موضوع " طراحی و پیاده­سازی یک سیستم ارزیابی چند معیاره گردشگری در محیط موبایل"، بهنام عطازاده، 1390

5-     مشاور پایان نامه کارشناسی ارشد با موضوع "برنامه­ریزی سفرهاي برون شهري توريست در شبکه های حمل ونقل چندساختی"، علی عزیزی، 1391

6-      مشاور پایان نامه کارشناسی ارشد با موضوع "استخراج تغییرات ناحیه حاشیه شهری با استفاده از طبقه بندی و قطعه بندی تصاویر ماهواره ای با قدرت تفکیک بالا بر مبنای تحلیل در سیستم های اطلاعات جغرافیایی"، پویان یاعلی، 1389

7-     مشاور پایان نامه کارشناسی ارشد با موضوع "مکانیابی فضاهای سبز در محیط های شهری"، میرزاپور، 1390

8-     مشاور پایان نامه کارشناسی ارشد با موضوع " مکان یابی عرصه های مناسب جهت احداث پیست اسکی در استان چهارمحال و بختیاری با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی (GIS)"، اعظم رئیسی نافچی، 1390

9-     مشاور پایان نامه کارشناسی ارشد با موضوع "مکانیابی پارکینگهای طبقاتی در محیطهای شهری"، زمانی، 1389

10- مشاور پایان نامه کارشناسی ارشد با موضوع "مکانیابی پارکینگهای شهری در اصفهان با تاکید بر مباحث اقتصادی"، الهام کریمی، 1393

 

 

مقالات علمی:

مقالات ارائه شده:

1-      Nadi S. and Delavar M.R., Multi-criteria, personalized route planning using quantifier-guided ordered weighted averaging operators, International Journal of Applied Earth Observation and Geoinformation, 13(3): 322-335, June 2011 (ISI Journal)

 

2-      Nadi S., A Proposed Architecture for Distributed and Version-Based Geospatial Data Sharing, FIG Congress 2014, Malaysia.

 

3-      G Sokhansefat, MR Delavar, S Nadi, F Khamespanah, Risk Assessment in Urban Planning for Disaster Management Using Kohonen Self Organizing Feature Map Neural Network, ISPRS, Gi4DM2011.

 

4-      Nadi S. and M. R. Delavar, Location based service for in-vehicle route guidance with real time traffic information, 12th World Conference on Transport Research (WCTR’2010), Lisbon, Portugal.

 

5-      Tashayo B., Sadeghi M., Mansourian A., Mesgari M. S. and S. Nadi, A Proposed Service Oriented Architecture for e-Land Administration- Case Study: Isfahan Metropolis, Iran, GSDI 12, Singapore.

 

6-      Nadi S. and Delavar M.R., 2008, Design and development of a route guidance system for mobile devices, MapAsia2008, Kuala lumpur, Malaysia.

 

7-      Nadi S., Shojaee D. and M. Sattari, 2008, Urban incremental Map Updating With an Integrated Approach, International Society of Photogrammetry and Remote Sensing (ISPRS) Congress’08, Beijing, China.

 

8-      Malek M.R., Karimi pour and Nadi S., 2007, Intuitionistic Fuzzy Spatial Relationships in Mobile GIS Environment, Lecture Note In Computer Science, Volume 4578/2007, Springer verlag.

 

9-      Hosseini M., Sarajian M.R., Javaheri A., Nadi S., 2007, Noise Removal From Land Cover Maps By Post Processing of Classification Results, RAST2007, Istanbul, Turkey, 6p.

 

10-   Nadi S. and M.R. Delavar, 2005, Toward a General Spatio-Temporal Database Structure for GIS Applications, Proceeding of ISPRS International Symposium on Spatial-Temporal Modeling, Spatial Reasoning, Spatial Analysis, Data Mining and Data Fusion (STM'05), Beijing, China, August 27-29, 2005.

 

11-   Nadi S. and M.R. Delavar, 2005, Different spatio-temporal query types within GIS applications, 4th ISPRS Workshop on Dynamic and Multi-dimensional GIS (DMGIS'05), Wales, UK, September 5-8

 

12-   Sheikh Mohammad Zadeh A., Delavar M.R. and S. Nadi, 2004, Evaluation of traffic pattern change due to network modification using GIS, Map Asia'04, Beijing, China, 10p.

 

13-   Nadi S. and M.R. Delavar, 2003, Spatio-temporal modeling of dynamic phenomena in GIS, Proceeding, 9th Scandinavian Research Conference on Geographical Information Sciences (SCANGIS'2003), Espoo, Finland, pp. 215-226.

 

14-   Nadi S., Delavar M.R. and A.Sh.M. Zadeh, 2003, Representation of moving points in spatio-temporal GIS, ISPRS Workshop on Spatial, Temporal and Multidimensional Data Modeling and Analysis, Quebec, Canada, Unpaginated CD-ROM, 8p.

 

مقالات ارائه شده به نشریات و کنفرانسهای داخلی (Internal  conference papers):

1-     نادی س.، غیاثی ی و هداوند ش. 1395، ارزیابی و مقایسه دقت مدل‌های ارتفاعی رقومی آزاد GDEM و SRTM  و بررسی نحوه انتشار خطاها به نقشه شیب و جهت شیب، نشریه علمی و پژوهشی علوم و فنون نقشه برداری (پذیرفته شده و در انتظار چاپ)

2-     خیرالهی م.، نادی س. و سامانی ن. 1395، تلفیق معیارهای کیفی و کمی با استفاده از مدل­های مکان مبنا به منظور مسیریابی بهینه­ی خودروهای اورژانس در محیطهای شهری، فصلنامه علمی و پژوهشی اطلاعات جغرافیایی (سپهر)، (پذیرفته شده و در انتظار چاپ)

3-     نادی س. 1395، مدلسازی روابط توپولوژیک مکانی زمانی، نشریه علمی و پژوهشی علوم و فنون نقشه برداری، دوره 6 شماره 1، صفحه 159-169.

4-     تیموری ع.، اکبری ن. و نادی س. 1394، تجزیه و تحلیل عوامل موثر بر میزان مشارکت در انتخابات ریاست جمهوری ایران در سال 1392، مجله علمی و پژوهشی مجلس و راهبرد، سال 22، شماره 83، صفحه 273-303.

5-     عطازاده ب، آل شیخ ع، ملک م. و نادی س.، 1391، طراحی و پیاده‌سازی یک سیستم ارزیابی چند¬معیاره برای گردشگری در محیط همراه، مجله علمی-پژوهشی برنامه ریزی و آمایش فضا، دوره 16، شماره 4، صفحه 67-88.

6-     بهرامی پ و نادی س، 1393، پهنه بندی خطر ریسک آتشسوزی در مناطق جنگلی با استفاده از تحلیل سلسله مراتبی (AHP): مطالعه موردی در جنگلهای استان کرمانشاه، همایش ژئوماتیک 1393، تهران، ایران، 10 صفحه.

7-     یاعلی پ.، مومنی م. و س. نادی، 1389، استخراج تغيير اتوماتيک ساختمانها در محیط شهری با استفاده از پايگاه داده زميني موجود و اطلاعات اوليه از تصاوير ماهواره اي با قدرت تفکيک بالا، کنفرانس ماشین بینائی و پردازش تصاویر ایران

8-     نادي س، دلاور م. ر.، 1386، طراحي و پياده سازي نحوه زمانمند سازي داده هاي مكاني ايستا در سيستمهاي اطلاعات مكاني جهت حفظ سابقه تاريخي عوارض، همايش ژئوماتيک 86، سازمان نقشه برداري کشور، تهران، ايران، 10 صفحه

9-     نادي س.، دلاور م.ر.، 1385، مهندسي مجدد، ضـرورتي اجتناب ناپذير در کاداستر و سيستمهاي اداره زمين، همايش آمايش ثبت، 8 صفحه

10- حسيني س، سميه اي ف.، رجبي م.ع.، نادي س.، 1385، ارزيابي دو روش فيلتر كالمن و كمترين مربعات در تعيين موقعيت آني GPS، همايش سامانه هاي ناوبري، تهران، ايران

11- دلاور م. ر.، نادي س.، 1382، مدلسازي پديده‌هاي پويا در يک GIS زمانمند، همايش ژئوماتيک 82 و دومين همايش نام نگاري و يکسان سازي نامهاي جغرافيايي، سازمان نقشه برداري کشور، تهران، ايران، 10 صفحه.

12- نادي س.، آل شيخ ع. ا. ، 1382 ، استفاده از سيستم اطلاعات مكاني به عنوان يك ابزار حمايت از تصميم گيري در برآورد هزينه طرحهاي عريض سازي معابر شهري، همايش ژئوماتيک 82 و دومين همايش نام نگاري و يکسان سازي نامهاي جغرافيايي، سازمان نقشه برداري کشور، تهران، ايران، 6 صفحه.

 

 

سوابق آموزشی:

1-     گروه مهندسی نقشه برداری دانشگاه اصفهان، از 1387 تا کنون

2-     گروه مهندسی معدن، دانشکده فنی، دانشگاه تهران، 1381.

3-     گروه مهندسي نقشه برداري، دانشگاه تهران، 1381.

4-     گروه برنامه ريزي شهري و منطقه اي، دانشكده معماري و شهرسازي، دانشگاه هنر اصفهان 87-1386

5-     گروه مهندسي نقشه برداري، دانشگاه شهيد رجائي، تهران، 1386

 

برگزاری کارگاههای آموزشی:

1-     دوره آموزش وب سرویسهای مکانی ویژه کارشناسان شرکت توزیع برق شهرستان اصفهان، 1395

2-     دوره آموزش GIS ویژه کارشناسان شرکت برق منطقه ای اصفهان، مجتمع آموزشی آب و برق اصفهان، 1392 (دو دوره).

3-     دوره آموزش GIS ویژه کارشناسان شرکت توزیع برق شهرستان اصفهان، مجتمع آموزشی آب و برق اصفهان، 1389 و 1390 (چهار دوره).

4-     دوره آموزش برنامه نویسی Arc Objects ویژه کارشناسان GIS شرکت توزیع برق شهرستان اصفهان، 1390.

5-     سمینار "راهبرد سیستمهای اطلاعات مکانی در شهرداری اصفهان"، شهرداری اصفهان، آبان 1387.

6-     سمینار "پیشرفتهای اخیر در سامانه های اطلاعات مکانی و سنجش از دور"، استانداری مشهد، 1386.

7-     کارگاه آموزشی "آشنائی با GIS و کاربردهای آن در مهندسی معدن"، گروه مهندسی معدن، دانشکده فنی دانشگاه تهران، 10-9 تیر ماه 1383.

8-     کارگاه آموزشی "اصول و مفاهیم سیستمهای اطلاعات مکانی و مدیریت پروژه های GIS"، گروه مهندسی نقشه برداری، دانشکده فنی دانشگاه اصفهان، 20-14 آذر ماه 1383.

9-     کارگاه آموزشي "آشنائي با GIS و كاربردهاي آن در وزارت بهداشت"، گروه مهندسي نقشه برداري، دانشكده فني، دانشگاه تهران، 1385

10- دوره آموزش حین خدمت ویژه مهندسین نقشه بردار شهرداریهای استان اصفهان، مرکز آمار و خدمات کامپیوتری شهرداری اصفهان، 1382.

11- دوره آموزش "GIS و تکنولوژی های وابسته"، شهرداری بهارستان، 1387.

 

تجربیات اجرائی و سوابق استخدامی:

1.     عضو شورای عالی ارزیابی طرح اصفهان 1400 در مرکز پژوهشهای شورای شهر اصفهان 1394 تا کنون

2.     عضو هیئت علمی گروه مهندسی نقشه برداری دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه اصفهان (در حال حاضر)

3.     مدیر عامل شرکت نقشه نگار آریا مستقر در شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان و فعال در زمینه برنامه نویسی سیستمهای زیرساخت اطلاعات مکانی 1390-1394

·       طراحی و پیاده سازی سیستم به اشتراک گذاری داده های مکانی شهرداری اصفهان تحت شبکه اینترانت

·       طراحی و پیاده سازی سیستم زیرساخت بهنگام رسانی داده مکانی شهرداری شاهین شهر بر مبنای پایگاه داده مکانی

·       طراحی و پیاده سازی سیستمهای GIS تحت موبایل متعدد

·       طراحی، پیاده سازی و نظارت بر اجرای مسیرها و خطوط انتقال متعدد

·       ...

4.     مجری طرح پیاده سازی سیستم GIS برمبنای نقشه های شماتیک، شرکت توزیع نیروی برق شهرستان اصفهان، 1390

5.     مشاور و ناظر پروژه های GIS شرکت توزیع برق شهرستان اصفهان از 1389

6.     مشاور GIS، سازمان آمار و فناوری اطلاعات و ارتباطات (فاوا)، شهرداری اصفهان از 1384.

7.     مشاور GIS شرکت ملی گاز استان اصفهان، کمیته GIS، 1383.

8.     طراحی و پیاده سازی پروژه GIS دفتر آموزش فنی و حرفه ای، وزارت آموزش و پرورش، تهران، خیابان طالقانی، ابتدای ایرانشهر جنوبی،1382-1381.

9.     مسئول محاسبه و ترسیم شرکت مهندسی نقشه برداری میزان راه صفاهان، 1380-1378.

10.  مسئول نقشه برداری و کارتوگرافی دفتر شهر سازی و معماری شرکت عمران بهارستان، از طرف شرکت چهار باغ بهارستان، اصفهان، شهر جدید بهارستان، شرکت عمران بهارستان، 1378-1377.

11.  نقشه برداری زمینی روستاهای توابع فلاورجان اصفهان، از طرف گروه مهندسی نقشه برداری دانشکده فنی دانشگاه اصفهان، 1377.

12.  مشاور GIS، شركت مهندسن مشاور، نقش راز بوم، 1385.

13.  مشاور GIS، شركت مهندسين مشاور كاوش پي مشهد از 1386.

14.  مشاور GIS شهرداری بهارستان، 1387

15.  مدیر پروژه استخراج، پالایش و ثبت اطلاعات اجرای احکام املاک شهرداری منطقه 4 شهرداری تهران در سیستم مکانیزه. 89-1388.

 

توانمندی های نرم افزاری و سخت افزاری:

توانمندیهای نرم افزاری:

1.      نرم افزار های GIS: تسلط کامل بر نرم افزار هاي خانواده ESRI (در سطح برنامه نویسی) و آشنائی با Small World، Caris، MapInfo

2.     تسلط کامل بر برنامه نویسی سیستم های GIS تحت موبایل و تحت Web

3.     نرم افزار های CAD: تسلط کامل بر AutoCAD (در سطح برنامه نویسی) و آشنائی با Micro Station، 3D Max و VP Max

4.     نرم افزارهای عمومی: تسلط بر Word، PowerPoint، Excel و آشنائی با Photoshop، نرم افزارهای Multimedia و دیگر نرم افزار های رایج سیستم عامل Windows

5.     سیستمهای عامل: تسلط بر Dos و (Windows (desktop, Server و آشنائی با Unix و Linux

6.     سیستمهای پایگاه داده: آشنائی با Access، SQL Server، Oracle

 

توانمندیهای سخت افزاری:

1.     توانائی شناسائی انواع قطعات سخت افزاری کامپیوتر و کار کردن با Printer، Plotter، Scanner و Digitizer.

2.     توانائی جمع کردن (Assemble) کامپیوتر.

3.     آشنائی با نصب و راه اندازی شبکه

 

آشنایی با زبانهای برنامه نویسی:

1.     تسلط بر برنامه نویسی VBA در محیط ArcGIS (Customization) و نیز برنامه نویسی با VB.net با Componentهای ArcObject و نیز ArcGIS Engine.

2.     تسلط بر زبان  برنامه نویسی C (Procedural) و C++ (Object Oriented) و Visual Basic و VB.Net

3.     آشنائی با Visual C++، C# و Java

4.     تسلط بر برنامه نویسی با Matlab

 

تقدیر نامه ها و جوائز علمی:

1.     تقدیر نامه دانشگاه اصفهان برای اخذ رتبه اول فارغ التحصیلان دانشکده فنی دانشگاه اصفهان در سال 1380.