مقالات فارسی

 

مجله/کنفرانس

نویسندگان

انتشار

ماه

تاريخ

سال

محل انتشار / برگزاری

 

سال و شماره

نام نشريه/ کنفرانس

صفحات

عنوان مقاله

رديف

مجله

سید رضا شاه امیری- سید امیر حسن منجمی- ناصر نعمت بخش

10

1386

اصفهان، شهر جدید مجلسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهر مجلسی، دفتر فصلنامه علمی- تخصصی مهندسی برق مجلسی

سال اول- شماره سوم- زمستان 86

فصلنامه علمی-تخصصی مهندسی برق مجلسی

55-62

ارزیابی سیستم های تحت وب به کمک شبکه های عصبی مصنوعی

 

1

 

کنفرانس

سید امیر حسن منجمی- سید جلیل الدین آل معصوم

8

1387

دانشگاه تبریز- دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر

 

پنجمین کنفرانس ماشین بینایی و پردازش تصویر ایران MVIP 2008

163

بخش بندی سطوح فولادی با هدف تشخیص عیوب با استفاده از روش جدید ترکیب گابوری

2

 

کنفرانس

مینا کلینی- سید امیر حسن منجمی- پیمان معلم

8

1387

دانشگاه تبریز- دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر

 

پنجمین کنفرانس ماشین بینایی و پردازش تصویر ایران MVIP 2008

131

رنگی سازی خودکار فیلم های سیاه و سفید به کمک فیلترهای گابور و شبکه های عصبی مصنوعی

3

کنفرانس

سید امیر حسن منجمی- مجید بهنام پور- پیمان معلم

8

1387

دانشگاه تبریز- دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر

 

پنجمین کنفرانس ماشین بینایی و پردازش تصویر ایران MVIP 2008

132

کاهش اثر نویز تناوبی در تصاویر دیجیتال به کمک فیلتر میانه هوشمند در حوزه فرکانس

4

 

کنفرانس

عبدالحسین فتحی- سید امیر منجمی- احمد رضا نقش نیلچی

8

1387

دانشگاه تبریز- دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر

 

پنجمین کنفرانس ماشین بینایی و پردازش تصویر ایران MVIP 2008

123

تشخیص چشم و حالت باز یا بسته بودن آن در دنباله تصاویر

5

 

مجله

نیکو یمانی- احمد رضا نصر- سید امیر حسن منجمی

12

1386

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان اصفهان

شماره 2- پائیز و زمستان 1386

مجله ایرانی آموزش در علوم پزشکی

423- 436

تحلیل داده های پژوهش های کیفی با استفاده از نرم افزار

6

 

مجله

اسماعیل ملا احمدی- سید امیر حسن منجمی

3

1387

ذوب آهن اصفهان- ماهنامه فولاد

شماره 159

ماهنامه علمی، اجتماعی، فرهنگی فولاد

12-17

تشخیص عیوب سطوح فولادی به کمک الگوهای دودویی محلی و شبکه های عصبی خود سازمانده

7

کنفرانس

محمد نعیمی- ناصر نعمت بخش- سید امیرحسن منجمی

8

1387

دانشگاه صنعتی مالک اشتر تهران

 

دومین کنگره مشترک سیستمهای فازی و هوشمند ایران ISFS 2008

131

الگوریتم چند جمعیتی ژنتیک با توابع پردازش متفاوت در هر جمعیت برای حل مسئله جداول زمانی

8

کنفرانس

حسن وحید دستجردی- مائده متقی نیا- سید حمید رضا محدث کسایی- سید محمد رضا محدث کسایی- سید امیرحسن منجمی

8

1387

دانشگاه صنعتی مالک اشتر تهران

 

دومین کنگره مشترک سیستمهای فازی و هوشمند ایران ISFS 2008

181

طراحی یک سیستم ابتکاری تشخیص خودکار پلاک خودرو بر مبنای تطبیق قالب و وزندهی نقاط

9

مجله

سید امیر حسن منجمی- مهوش شریف زاده نائینی

9

1387

تهران- خیابان خالد استامبولی- خیابان سیزدهم- شماره 18- طبقه سوم

شماره 542- ماهنامه آذر

ماهنامه علمی- فنی دانشمند

38-47

روش های جایگزین برای درمان بیماریهای ویروسی

10

 

بهمن صادقی- سید امیر حسن منجمی- سهیل تشکر

11

1387

دانشگاه اصفهان- نخستین کنفرانس مهندسی فوتونیک ایران

 

پانزدهمین کنفرانس اپتیک و فوتونیک ایران

188-191

استخراج دو ویژگی کارا به کمک تبدیل فوریه تصاویر و طبقه بندی هواپیماهای تجاری از نظامی توسط شبکه عصبی

11

 

صادقی

 

 

 

 

 

 

مقاله کنفرانس هوا فضا

12

 

سعادتی

 

 

 

 

 

 

مقاله کنفرانس هوا فضا

13

 

محمد رضا لوافی- سید امير حسن منجمي- پيمان معلم

12

1387

دانشگاه آزاد اسلامی واحد لاهیجان

 

اولین کنفرانس ملی کاربردهای مهندسی نرم افزار لاهیجان

 

استفاده از ویژگی های بافتی و شبکه های عصبی مصنوعی در رنگی سازی خودکار فیلم های سیاه و سفید

14

 

سید امير حسن منجمي- بهمن صادقی- اکبر رحیمی

12

1387

دانشگاه صنعتی مالک اشتر

 

هشتمین کنفرانس سالانه انجمن هوا فضای ایران (IAS2009)

 

روشی برای تشخیص هواپیماهای مسافربری از جنگی به کمک تبدیل فوریه

15

مجله

 

سید امیر حسن منجمی- سمانه سرور نژاد

10

1388

سهروردی شمالی- خیابان سورنا-کوچه مهرداد-پلاک 7- طبقه اول

شماه 65

ماهنامه نوآور

30-33

کاربرد سامانه های هوشمند بازشناسی و تبدیل صحبت به متن فارسی در اعطای فرصت های برابر به معلولان

16

مجله

سید امیر حسن منجمی- سهیلا دوائی

11

1388

تهران- خیابان خالد اسلامبولی- خیابان سیزدهم

شماره 556

ماهنامه علمی فنی دانشمند

46-53

مروری بر تکنیک تولید تصاویر سه بعدی آناگلیف

تماشای بعد سوم در فضای دو بعدی

17

کنفرانس

پیمان معلم- نجمه چترایی- سید امیر حسن منجمی

11

1388

دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد

 

دومین کنفرانس ملی مهندسی برق ایران

60

کاهش اثر نویز تناوبی به کمک فیلتر گوسین هوشمند

18

کنفرانس

سید امیر حسن منجمی- سید مهران پسته ای

11

1388

دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد

 

دومین کنفرانس ملی مهندسی برق ایران

284

سیستم هوشمند کنترل خودرو در سرعتهای بالا مبتنی بر تبدیل هاف و مورفولوژی

19

کنفرانس

سید امیر حسن منجمی-محسن سرداری زارچی

11

1388

دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد

 

دومین کنفرانس ملی مهندسی برق ایران

302

تشخیص خواب آلودگی راننده به کمک تصویر برداری مادون قرمز و تکنیک های پردازش تصویر

20

کنفرانس

سید امیر حسن منجمی-ندا اشرفی خوزانی

11

1388

دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد

 

دومین کنفرانس ملی مهندسی برق ایران

223

تشخیص ارقام پلاکهای خودرو به کمک تکنیکهای پردازش تصویر تبدیل هاف

21

مجله

سید امیر حسن منجمی- سولماز مسعودیان- افسانه استکی- ناصر نعمت بخش

زمستان

1388

دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي

سال 4 ، جلد 4 ، شماره 2

دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي نشريه علمي پژوهشي فناوري آموزش

113-127

طراحی جدول زمانبندی خودکار برای دروس دانشگاهی با استفاده از الگوریتم های ژنتیک

22

 

عليرضا رعيتي شوازي- مهدي ابزري-

سید امیر حسن منجمی

 

 

 

 

مجله علمي و پژوهشي اقتصاد مقداري دانشگاه شهيد چمران اهواز

 

پيشبيني قيمت سهام در بازار بورس اوراق بهادار

با استفاده از شبکه عصبي فازي و الگوريتم هاي ژنتيک

و مقايسه آن با شبکه عصبي مصنوعي

23

مجله

جواد راستی- سید امیر حسن منجمی- عباس وفائي

شهریور

1388

دانشگاه نهران

دوره 43 ، شماره 5

نشریه دانشكده فني-دانشگاه تهران

647-658

کاهش رنگ تصاویر به کمک شبکه های عصبی خود سامانده چند مرحله ای و ویژگی های افزونه

24

کنفرانس

حسین سعادتی ، سید امیر حسن منجمی،بهمن صادقی ،اکبر رحیمی

بهمن

1387

دانشگاه صنعتی مالک اشتر اصفهان

 

هشتمین کنفرانس سالانه بین المللی هوا فضای ایران

 

آشکارسازی هواپیمادر آسمان به روش غیرفعال (پردازش تصاویر)

25

کنفرانس

ملیحه ساوج ، سید امیر حسن منجمی ، ناصر نعمت بخش

اردیبهشت

1389

دانشگاه صنعتی اصفهان

 

مجموعه مقالات هجدهمین کنفرانس مهندسی برق ایران

2437-2443

مقایسه سرعت و دقت روشهای مبتنی بر PCA و LDA در تشخیص چهره

26

 

زهرا شریفی-احمد رضا نصر اصفهاني-سید امير حسن منجمي

فروردين

1387

دانشگاه شهید چمران اهواز

 

همایش فناوری آموزشی در عصر اطلاعات و ارتباطات

 

تدوین برنامه درسی مجازی کارا برای مراکز آموزش عالی

27

 

مرجان رادی - سید امير حسن منجمي - ناصر نعمت بخش

اسفند

1386

دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد

 

کنفرانس ملی مهندسی برق NEEC 2008

 

روشهای عامل گرا برای شبیه سازی پاسخ های سیستم ایمنی بدن انسان در مقابله با ویروسها

28

 

حسام ايزکيان -سید امير حسن منجمي

اسفند

1386

دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد

 

کنفرانس ملی مهندسی برق NEEC 2008

 

شناسایی حروف ایزوله فارسی/عربی بر اساس کدهای زنجیره ای و ویژگی های افزونه

29

 

محمد اسماعيلی - سید امير حسن منجمي- كمال جمشيدي - عباس وفائي

اسفند

1386

دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد

 

کنفرانس ملی مهندسی برق NEEC 2008

 

بازرسی بصری سطوح فولادی بکمک ماتریسهای همرخداد، ویژگی های رنگی، و تکنیکهای تشخیص تمایز

30

 

حامد شهبازی - محمد امين عراقی زاده - محمد دلوی اصفهانی - سید امير حسن منجمي

اسفند

1386

دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد

 

کنفرانس ملی مهندسی برق NEEC 2008

 

استفاده از بسط تیلور توابع در طراحی و پیاده سازی شبکه های عصبی مصنوعی

31

 

مهدی عباسی - سید امير حسن منجمي

اسفند

1386

دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد

 

کنفرانس ملی مهندسی برق NEEC 2008

 

استفاده از اطلاعات گرادیان و منحنی مشخصه برای بهینه سازی تبدیل هاف

32

 

مهدی جان بايمانی - سید امير حسن منجمي - پيمان معلم

اردیبهشت

1387

دانشگاه آزاد اسلامی واحد نائین

 

اولين همايش منطفه ای برق و کامپيوتر

 

تشخیص اختلالات تنفسی انسدادی و تحدیدی با استفاده از شبکه عصبی

33

 

 

بهمن

1385

دانشگاه مشهد

 

چهارمين کنفرانس ماشين بينايي و پردازش تصوير ايران MVIP2007

 

کاربرد تبديل هادامارد مايل در کلاسبندی بافتها

34

 

حسام حسن پور- کمال جمشیدی- سید امیر حسن منجمی

بهمن

1385

دانشگاه فردوسی مشهد

 

چهارمين کنفرانس ماشين بينايي و پردازش تصوير ايران MVIP2007

 

تشخيص عيوب سطوح فولادی بکمک مشخصه های بافتی آماری و رنگ

35

 

محمدجواد نصیری- سید امیرحسن منجمی- عباس وفایی

بهمن

1385

دانشگاه فردوسی مشهد

 

چهارمين کنفرانس ماشين بينايي و پردازش تصوير ايران MVIP2007

 

کاربرد تبدیل هادامارد مایل در کلاسبندی بافتها

36

 

حسام حسن پور- کمال جمشیدی- سید امیر حسن منجمی

اسفند

1385

دانشگاه شهيد بهشتي تهران

 

دوازدهمین کنفرانس بین المللی انجمن کامپیوتر ایران ، CSICC2007

 

روشی جدید برای ترکیب ویژگی های بافتی و رنگی در کلاس بندی تصاویر

37

 

علیرضا زاهد پور - سید امير حسن منجمي - بهروز ترك لاداني

مهر

1386

دانشگاه علم و صنعت ایران

 

چهارمین کنفرانس انجمن رمز ایران

 

ارائه روشی جدید مبتنی بر شبکه های عصبی مصنوعی در تطبیق آثار انگشتان

38

 

پيمان معلم - سید امير حسن منجمي

8

1386

دانشگاه صنعتی امیر کبیر تهران

 

اولین کنفرانس داده کاوی ایران

 

معیاری تجربی برای تشخیص مناسب بودن استفاده از شبکه عصبی پرسپترون چند لایه جهت طبقه بندی الگوها

39

 

هاجر صادقي - سید امير حسن منجمي - پيمان معلم

آذر

1386

دانشگاه فردوسی مشهد

 

سومین کنفرانس فناوری اطلاعات و دانش IKT 07

 

روشی مقاوم و سریع در تطبیق استریوی تصاویر رنگی بکمک زنجیره های پیوسته

40

 

 

شهریور

1386

دانشگاه صنعتی اصفهان

 

کنفرانس دانشجوئی مهندسی برق ایران

 

ارائه روشی نوین بر ای تطبیق استریو در تصاویر رنگی بکمک زنجیره های پیوسته

41

 

افسانه فاطمی- کامران زمانی فر- سید امیرحسن منجمی

آذر

1386

دانشگاه فردوسی مشهد

 

سومین کنفرانس فناوری اطلاعات و دانش IKT 07

 

بررسی تاثیر بهینه ساز جزئی-توده ای در مقداردهی اولیه وزنهای شبکه عصبی

42

 

 

اسفند

1385

دانشگاه اصفهان

 

هفته پژوهش 1385

 

بررسی تاثیر استفاده از بهینه ساز جزئی- توده ای درمقدار دهی اولیه وزنهای شبکه عصبی

43

 

مریم معصومی- سید امیرحسن منجمی- ناصر نعمت بخش

آذر

1386

دانشگاه فردوسی مشهد

 

سومین کنفرانس فناوری اطلاعات و دانش IKT 07

 

ارائه یک مدل مبتنی بر رنگ آمیزی گراف برای تنظیم جداول زمانبندی دروس دانشگاهی

44

 

 

فروردین

1386

دانشگاه شیراز

 

سومین کنفرانس دانشجویی مهندسی ماشینهای کشاورزی

 

ویژگی های فیزیکی هلو رقم زعفرانی

45

 

 

اسفند

1385

دانشگاه اصفهان

 

هفته پژوهش 1385

 

الگوریتمهای ژنتیک و استفاده های آن در علوم اداری

46

 

 

اسفند

1385

دانشگاه اصفهان

 

هفته پژوهش 1385

 

ترکیب و موزائیک بندی تصاویر

47

 

 

اسفند

1385

دانشگاه اصفهان

 

هفته پژوهش 1385

 

بازشناسی گفتار فارسی با استفاده از مدل مارکف پنهانی

48

 

سارا معين - سید امير حسن منجمي - پيمان معلم

آبان

1386

دانشگاه آزاد اسلامی واحد مبارکه

 

همایش منطقه ای نوآوری در فناوری اطلاعات و ارتباطات

 

استخراج قوانین از شبکه عصبی مصنوعی توسط الگوریتم REANN

49

 

امیرحسن منجمی، مجید میرمهدی، محمدرضا بابائی

اردیبهشت

1385

دانشگاه امیرکبیر تهران

 

مجموعه مقالات چهاردهمین کنفرانس مهندسی برق ایران، ICEE 2006

 

مقایسه بر مبنای فیلترهای ویژه: روشی جدید برای تشخیص تمایز در بافتها و تصاویر

50

 

سید امير حسن منجمي - گروه پژوهشی OCR

آذر

1385

دانشگاه اصفهان

 

همایش بین المللی جهان اسلام، فناوری اطلاعات و جامعه اطلاعاتی، مجموعه همایشهای بین المللی IIMC 2006

 

سیستمهای OCR فارسی و عربی: مرور و ارائه راهکار

51

 

 

آذر

1384

دانشگاه اصفهان

 

هفته پژوهش 1384

 

دسته بندی بافت

52

 

 

آذر

1384

دانشگاه اصفهان

 

هفته پژوهش 1384

 

مدلسازی جریان سفارش سهام و یادگیری بازارسازی از داده ه

53

 

 

آذر

1384

دانشگاه اصفهان

 

هفته پژوهش 1384

 

شناسایی و امحای ویروسها بکمک روشهای فیزیکی

54

 

امیرحسن منجمی

 

1995

دانشگاه صنعتی شریف، تهران

 

مجموعه مقالات اولین کنفرانس سالانه انجمن کامپیوتر ایران

 

80-87

مغز، منطق فازی، شبکه های عصبی و کامپیوتر: مدلسازی، شباهتها، و تفاوتها

 

55

 

امیرحسن منجمی- حسن اقبالی جهرمی

اردیبهشت

1374

دانشگاه علم و صنعت تهران

 

مجموعه مقالات کنفرانس مهندسی برق 1373

 

308-315

طراحی واحد گروهبندی یک تشخیص دهنده الگو بکمک الگوریتمهای ژنتیکی

56

 

حسن اقبالی جهرمی - امیرحسن منجمی

اردیبهشت

1374

دانشگاه علم و صنعت تهران

 

مجموعه مقالات سومین کنفرانس مهندسی برق ایران- 1373

539-546

استفاده از تبدیل هاداماردزمان کوتاه در استخراج مشخصه های سیگنال

57

 

حسن اقبالی جهرمی - امیرحسن منجمی

 

1993

دانشگاه صنعتی اصفهان

 

مجموعه مقالات اولین کنفرانس ملی نگهداری و تعمیرات

1372

 

روشي براي تست تراشه هاي منطقي بكمك منطق فازي

 

58

 

مریم میردهقانی - امير حسن منجمي

2

1388

دانشگاه علم و صنعت- تهران ايران

 

هفدهمين کنفرانس مهندسی برق ابران

 

ارزیابی زیبایی صفحات وب با به کارگیری ویژگیهای بافت و رنگ و به کمک شبکه های عصبی مصنوعی

59

 

حميد محمدی - سید امير حسن منجمي - عاطفه احمدی علون آبادی - پيمان معلم

1

1387

دانشگاه شهيد چمران اهواز

 

همايش فناوری آموزشی در عصر اطلاعات و ارتباطات

 

بررسی موردی يک پروژه موفق توليد سيستم آموزش الکترونيکی بکمک نرم افزارهای متن باز

60

مقاله

محسن سرداری زارچی- سید امیرحسن منجمی

زمستان

1388

 

سال 4 ، شماره 15

فصلنامه مطالعات مدیریت ترافیک

87-102

بررسی روش های هوشمند تشخیص خواب آلودگی راننده

61

مجله

سید امیرحسن منجمی- مهدی ابزری- علیرضا رعیتی شوازی

پاییز

1388

اهواز-دانشگاه شهید چمران- دانشکده اقتصاد و علوم اجتماعی- دفتر مجله علمی-پژوهشی اقتصاد مقداری

دوره 6 ، شماره3

فصلنامه اقتصاد مقداری (بررسی های اقتصادی سابق)

1-26

پیش بینی قیمت سهام در بازار بورس اوراق بهادار با استفاده از شبکه ی عصبی فازی و الگوریتم های ژنتیک و مقایسه آن با شبکه عصبی مصنوعی

62

 

سید امیرحسن منجمی

آبان

1389

دانشگاه اصفهان

 

ششمین کنفرانس ماشین بینایی و پردازش تصویر ایران (MVIP 2010)

 

کاهش رنگ تصاویر بیرونی به هدف بخش بندی ابتدایی با استفاده از دسته بندی سلسله مراتبی با حذف تدریجی در هرم گوسی با دقت چندگانه

63

 

سید امیرحسن منجمی

آبان

1389

دانشگاه اصفهان

 

ششمین کنفرانس ماشین بینایی و پردازش تصویر ایران (MVIP 2010)

 

یک رویکرد تحمل پذیری خطا برای عملکردهای ماتریسی در پردازش تصویر

64

 

سید امیرحسن منجمی

آبان

1389

دانشگاه اصفهان

 

ششمین کنفرانس ماشین بینایی و پردازش تصویر ایران (MVIP 2010)

 

استفاده از انرژی بالون مبتنی بر تبدیل والش-هادامارد جهتی برای تقطیع شی بافتی در پس زمینه بافتی

65

 

سید امیرحسن منجمی- مجید میرمهدی- بری توماس

اسفند

1383

دانشگاه تهران

 

سومین کنفرانس ماشین بینایی و پردازش تصویر ایران (MVIP 2005)

 

ترکیب گابور: یک روش جدید بازتولیدی برای تشخیص عیوب در بافتها

66

 

سید محمد حسین احمدی- سید امیرحسن منجمی- سید سعید آیت

 

 

 

 

 

 

دسته بندی متون فارسی با استفاده از قوانین انجمنی

67

 

 

2

1389

 

 

هفدهمین همایش و نمایشگاه ملی ژئوماتیک 89

 

استخراج اتوماتیک ساختمان از تصاویر ماهواره ای با قدرت تفکیک بالا با استفاده از آنالیز واریانس

68

 

 

6

1389

 

 

سیزدهمین کنفرانس دانشجویی مهندسی برق ایران

 

بهبود یادگیری در شبکه عصبی تپشی به کمک نرخ یادگیری متغیر و مومنتم

69

 

 

8

1389

 

 

ششمین کنفرانس ماشین بینایی و پردازش تصویر ایران (MVIP 2010)

 

تشخیص چشم و حالت آن با استفاده از کلاسه بند چندگانه جهت تشخیص خواب آلودگی راننده

70

 

 

8

1389

 

 

ششمین کنفرانس ماشین بینایی و پردازش تصویر ایران (MVIP 2010)

 

استخراج اتوماتیک ساختمان با استفاده از آنالیز شیء گرا از تصاویر ماهواره ای بزرگ مقیاس

71

 

 

8

1389

 

 

ششمین کنفرانس ماشین بینایی و پردازش تصویر ایران (MVIP 2010)

 

آنالیز شی ء گرای داده های لیدار و تصاویر ماهواره ای بزرگ مقیاس جهت استخراج ساختمان در مناطق شهری

72

 

 

9

1389

 

 

چهارمین کنفرانس داده کاوی ایران

 

کاربرد درخت تصمیم گیری جهت پیش بینی ورشکستگی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

73

 

 

9

1389

 

 

اولین همایش منطقه ای پژوهش در فناوری برق

 

ارتقاء تصاویر اثر انگشت بوسیله فیلتر

Log-Gabor

74

 

 

9

1389

 

 

اولین همایش منطقه ای پژوهش در فناوری برق

 

استفاده از انرژی مبتنی بر ویولت و کانتورلت جهت تقطیع شی ء بافتی در پس زمینه بافتی

75

 

 

9

1389

 

 

اولین همایش منطقه ای پژوهش در فناوری برق

 

استفاده از انرژی بالون مبتنی بر فیلتر گابور برای تقطیع شی ء بافتی در پس زمینه بافتی

76

 

 

10

1389

 

 

نوزدهمین کنگره بیماریهای عفونی و گرمسیری ایران

 

بکارگیری روش های فیزیکی و میدان های انرژی برای مقابله با ویروس ها

77

 

 

11

1381

 

 

دومین کنفرانس ماشین بینایی و پردازش تصویر ایران

 

الگوریتم های سریع برای گروهبندی مبتنی بر بافت و رنگ در تصاویر با وضوح بالا

78

 

سید جلیل الدین آل معصوم- سید امیرحسن منجمی- هاله السادات آل معصوم

زمستان

1389

 

سال8 ،

شماره 4

نشریه مهندسی برق و مهندسی کامپیوتر ایران

257-266

روش نوین ترکیب گابوری در بخش بندی سطوح فولادی با هدف تشخیص عیوب

79

کنفرانس

سید امیرحسن منجمی

آبان

1390

دانشگاه علم و صنعت ایران

 

هفتمین کنفرانس ماشین بینایی و پردازش تصویر ایران (MVIP2011)

 

تشخیص چهره، رفتار و زیست سنجی

80

کنفرانس

منیژه اثنی عشری اصفهانی- سید امیرحسن منجمی- غلامعلی نادریان

آبان

1390

دانشگاه علم و صنعت ایران

 

هفتمین کنفرانس ماشین بینایی و پردازش تصویر ایران (MVIP2011)

 

تشخیص بیماری های شبکیه به کمک روش جدید شباهت سنجی و بازیابی محتوایی

81

کنفرانس

زهرا کامرانیان مارنانی- سید امیرحسن منجمی- ناصر نعمت بخش

آبان

1390

دانشگاه علم و صنعت ایران

 

هفتمین کنفرانس ماشین بینایی و پردازش تصویر ایران (MVIP2011)

 

مکان یابی و شناسایی خودکار کدهای پستی دست نویس فارسی با فرمت نوشتاری آزاد

82

مجله

ابراهیم ابوئی مهریزی- سید امیرحسن منجمی- محسن عشوریان

مهر

1389

ذوب آهن اصفهان، ماهنامه فولاد

سال 37 ، شماره 187

ماهنامه علمی،اجتماعی، فرهنگی فولاد

12-21

تشخیص عیوب سطوح رنگی فولادی با استفاده از تبدیل موجک و آنالیز رنگ

83

 

حسن اقبالی جهرمی- سید امیرحسن منجمی

شهریور

1373

دانشکده صنایع و مرکز برنامه ریزی سیستمها دانشگاه صنعتی اصفهان

 

مجموعه مقالات ارائه شده در اولین کنگره ملی نگهداری و تعمیرات (نت) ایران

91 - 154

سیستمهای تشخیص عیب بر مبنای منطق فازی

84

کنفرانس

سید مهران پسته ای پیمان ادیبی سید امیرحسن منجمی

اسفند

1390

 

 

هفدهمین کنفرانس ملی انجمن کامپیوتر

 

دسته‌بندی بیزین بافت با استفاده از ویژگی‌های استخراج شده از تبدیل هادامارد و فیلترهای گابور

85

کنفرانس

سيد محمد حسين احمدي - سيد امير حسن منجمي - سيد سعيد آيت

 

 

 

 

 

 

بررسی ارتباط تعداد کلمات کلیدی با دقت دسته بند انجمنی متون فارسي

 

86

 

مائده مدنیان سید امیرحسن منجمی عباس وفایی

 

 

دانشگاه ازالد اسلامی واحد ماهشهر

 

دومین کنفرانس ملی محاسبات نرم و فناوری اطلاعات

 

استخراج ویژگی های بافتی تصویر با ایده گیری از مکانیزم بینایی طبیعی و الگوریتم HMAX

 

87

مجله

پیمان معلم مجید بهنام پور سید امیرحسن منجمی

 

1389

پژوهشکده پردازش هوشمند علائم

شماره 2 پیاپی 14 - 1389

دو فصلنامه علمی پژوهشی پردازش علائم و داده ها

 

کاهش اثر نوفه تناوبی در تصاویر دیجیتال بکمک فیلتر میانه تطبیقی در حوزه فرکانس

88

کنفرانس

شراره محزونیه محمدرضا محمدی خروشانی ناصر قاسم اقایی- امیرحسن منجمی

بهمن

1391

دانشگاه صنعتی امیرکبیر

 

نخستین کنفرانس تله مدیسن

 

سیستم نرم افزاری تشخیص هوشمند سرطان پوست مبتنی بر اصول پزشکی از راه دور

89

کنفرانس

محمد جواد رستگاری امیرحسن منجمی محسن عشوریان

مهر

1391

دانشگاه ازاد واحد مجلسی

 

اولین کنفرانس ملی مهندسی برق اصفهان - مجلسی

 

ناوبری روبات سیار در انبارهای طبقه بندی شده بااستفاده از شبکه عصبی مصنوعی

90

 

 

English Papers

 

#

Title

Page

Journal/ Conference Name

Vol & No

Place

Pub

YY

Date

MM

Authors

Journal or Conf

1

Recognition based Segmentation in Persian Character Recognition

183- 187

PROCEEDINGS

OF WORLD ACADEMY OF SCIENCE, ENGINEERING AND TECHNOLOGY

Vol.28

ROME

ITALY

2008

8

M. Zand, A. Naghsh nilchi, S.A. Monadjemi

C

2

Recognition based Segmentation in Persian Character Recognition

14-18

International Journal of Computer and Information Sciece and Engineering

Vol:2 No:1

 

2008

6

M. Zand, A. Naghsh Nilchi, S.A. Monadjemi

J

3

Multi-Font Farsi/Arabic Isolated Character Recognition Using Chain Codes

67- 70

PROCEEDINGS

OF WORLD ACADEMY OF SCIENCE, ENGINEERING AND TECHNOLOGY

 

HEIDELBERG

GERMANY

2008

1

S.A. Monadjemi, B. Tork Ladani, Zamanifar, ایزاکیان

C

4

Energy fields as alternative cures for viral diseases

91-96

PROCEEDINGS

OF WORLD ACADEMY OF SCIENCE, ENGINEERING AND TECHNOLOGY

 

HEIDELBERG

GERMANY

2008

9

S.A. Monadjemi, N. Zarabi, N. Nemat Bakhsh

C

5

E-Learning System Development using an Open-Source Customization Approach

360-365

Journal of Computer Science

Vol4, No5, 2008

New York , USA

2008

5

H. Mohammadi, S.A. Monadjemi, P. Moallem, A. Ahmadi Olounabadi

J

6

Detection Of Respiratory Abnormalities Using Artificial Neural Networks

663-667

Journal of Computer Science

Vol4, No8, 2008

New York , USA

2008

8

M. Jan Baemani, S.A Monadjemi, P. Moallem

J

7

Web Pages Aesthetic Evaluation Using Low-Level Visual Features

811-814

PROCEEDINGS

OF WORLD ACADEMY OF SCIENCE, ENGINEERING AND TECHNOLOGY

Vol37, 2009

Dubai, United Arab Emirates

2009

2

M. Mirdehghani, S.A. Monadjemi

 

8

Defect Detection Of Tiles Using 2D-Wavelet Transform and Statistical Features

901-904

PROCEEDINGS

OF WORLD ACADEMY OF SCIENCE, ENGINEERING AND TECHNOLOGY

Vol37, 2009

Dubai, United Arab Emirates

2009

2

M. Ghazvini, S.A. Monadjemi, N. Movahhedinia, K. Jamshidi

 

9

Effective Factors on Iranian Consumers Behavior in Internet: A Soft Comp Approach

172-176

Journal of Computer Science

Vol5, No3, 2009

New York , USA

2009

4

M. Ghasemaghaei, B. Ranjbarian, S.A. Monadjemi

J

10

Aesthetic Evaluation of Web Pages Using Texture/Color Features and Artificial Neural Networks

34-41

International Review on Computers and Software(IRECOS)

Vol4, No1

PWP publications, Italy

2009

1

M. Mirdehghani, S.A. Monadjemi

J

11

Automatic Diagnosis of Particular Diseases Using a Fuzzy-Neural Approach

406-411

International Review on Computers and Software(IRECOS)

Vol3, No4, 2008

PWP publications, Italy

2008

7

S.A. Monadjemi, P. Moallem

J

12

E-Learning for Employees Re-Skilling in Under Developing Countries

1-4

ICELW 2008 Conference Proceedings

 

Teachers colleges, New York, USA

2008

6

S. A. Monadjemi, A. Ahmadi Olounabadi, E. Eimani, F. Dastjerdi

 

13

A Hybrid Multi-Objective Particle Swarm Optimization Method to Discover Biclusters in Microarray Data

190-195

International Journal of Computer Science and information Security

Vol4, No1, 2009

U.S.A

2009

8

M. lashlargir, S.A. Monadjemi, A. Baraani Dastjerdi

J

14

A Fast Multi-Scale/Multi-Directional Texture Feature Extraction Scheme

 

2106-2113

 

WSEAS Transactions on Computers

Vol5, No9, 2006

 

2006

9

S.A. Monadjemi, P. Moallem

J

15

PATLIS: Fast and Reliable Backpropagation based learning Algorithm Using Parallel Tangent and Heuristic Line Search

2098-2105

WSEAS Transaction on Computers

Vol5, No9, 2006

 

2006

9

P. Moallem, S.A. Monadjemi, B. Mirzaeian Dehkordi, M. Ashourian

J

16

Dynamic Online Signature Recognition System using A Novel Signature-Based Normalized Feature String and MLP Neural Network

25-36

IRANIAN JOURNAL OF ENGINEERING SCIENCES

Vol1, No1, 2007

 

2007

12

P. Moallem, S.A. Monadjemi

J

17

PTGMVS: Parallel Tangent Gradient with Modified Variable Steps for a Reliable and Fast MLP Neural Networks Learning

65-83

Kuwait Journal of Science and Engineering

Vol35, No1, 2008

University of Kuwait

2008

6

P. Moallem, S.A. Monadjemi, B. Mirzaeian Dehkordi

J

18

A Novel Fuzzy-Neural Based Medical Diagnosis System

146-150

International Journal of Biological and Medical Sciences

Vol1, No3, 2008

 

2008

7

S.Moein, S.A. Monadjemi, P. Moallem,

J

19

Feature Based Dense Stereo Matching using Dynamic Programming and Color

179-186

International Journal of Computational Intelligence

Vol4, No3, 2008

 

2008

7

H. Sadeghi, P. Moallem, S.A. Monadjemi

J

20

Film Colorization Using Texture Feature Coding and Artificial Neural Networks

240-247

JOURNAL OF MULTIMEDIA

Vol4, No4, 2009

 

2009

8

M. Koleini, S.A. Monadjemi, P. Moallem

J

21

Evaluation and Check pointing of Fault Tolerant Mobile Agent Execution in Distributed Systems

800-807

Journal of Networks

Vol5,No 7

 

2010

7

H. Hamidi, A. vafaei, S.A. Monadjemi

J

22

A Parametric Slant-Hadamard System for Robust Image Watermarking

451-477

Journal of Circuits, Systems and Computers

Vol19, No2, 2010

 

2010

 

A.M. Latif, A. Naghsh Nilchi, S.A. Monadjemi,

J

23

Energy Field as a Novel Approach to Challenge Viruses

251-265

Advanced Technologies

 

 

2009

 

S.A. Monadjemi

 

24

A Novel GA Based Approach to Farsi and Arabic Signature Verification

44 - 51

International Review on Computers and Software(IRECOS)

Vol5, No1

 

2010

january

E. Alsous, Fathi Nezam, S.A. Monadjemi, N. Neamatbakhsh

 

J

25

Modeling and Implementation a Fully Autonomous Soccer Robot Based on Omni- Directional Vision System

1-14

Industrial Robot: An International Journal

Vol37, ISSUE:3

United Kingdom

2010

 

S.H. Mohades Kasaei, S.M. Mohades Kasaei, S.A. Mohades Kasaei, S.A. Monadjemi, M. Taheri

J

26

A new biclustering method for gene expersstion data bassed on adaptive multi objective particle swarm optimization

559-563

2009 international conference on computer and electrical engineering

 

Dubai, UAE

2009

Dec

M. Lashkargir, S.A. Monadjemi, A. Barani Dastjerdi

 

27

A Novel Morphological Method for Detection and Recognition of Vehicle License Plates

2066-2070

American journal of applied Sciences 6(12)

Vol6,

No12

 

2009

 

S.H. Mohades Kasaei, S.M. Mohades Kasaei, S.A. Monadjemi

J

28

Algorithm Based Fault Tolerant and Check Pointing for High Performance Computing Systems

3947-3956

journal of applied Sciences 9(22)

Vol9,

No22

 

2009

 

H. Hamidi, A.Vafaei, S.A. Monadjemi

J

29

Digital image processing for quality ranking of saffron peach

115-120

International Agrophysics

Vol24,No 2

 

2010

 

A. Esehaghbeygi, M. Ardforoushan, S.A. Monadjemi, A.A. Masoumi

J

30

A Novel Fuzzy Rule Base System for Pose Independent Faces Detection

1-10

Applied Soft Computing

895

 

2010

 

P. Moallem, B.S. Mousavi, S.A. Monadjemi

J

31

Face Animation Parameter Extraction in Real Movie Capturing Environment

45-49

Majlesi Journal of Electrical Engineering

Vol.4, No 1

 

2010

March

M. Ashourian, SH. Mousavi, S.A. Monadjemi

J

32

Automatic Black And White Film Colorization Using Texture Features And Artificial Neural Networks

1-9

Journal of the Chinese Institute of Engineers

Vol33,No 7

 

2010

7

M. Koleini, S.A. Monadjemi, P. Moallem

J

33

Film Colorization , Using Artificial Neural Network and Laws Filters

1094-1099

Journal of computers

Vol5,No 7

 

2010

Jul

M.R. Lavvafi, S.A. Monadjemi, P. Moallem

J

34

Features Based Color Stereo Matching Algorithm Using Restricted Search

105-111

Proceedings of the European Computing Conference

Vol.1

Greece

2009

 

H. Sadeghi, P. Moallem, S.A. Monadjemi

 

35

Feature based dense stereo matching algorithm using restricted search

25-27

International Conference on European Computing ,Conference ECC 2007

 

Athens Greece

2007

Sept

H. Sadeghi, P. Moallem, S.A. Monadjemi

C

36

Artificial Intelligence and Nanotechnology

 

کنفرانس دانشجوئی مهندسی برق ایران

 

دانشگاه صنعتی اصفهان

1386

شهریور

 

 

37

Steel surface inspection using local binary pattern and color features

187-191

16th International Conference on Computer Theory and Applications (ICCTA 2006)

 

Alexandria, Egypt

2006

Sept

H. Hassan Pour, K. Jamshidi, S.A. Monadjemi

 

38

Texture Feature Extraction using Slant-Hadamard Transform

40-44

World Enformatika Society, Trans. on Engineering, Computing, and Technology

Vol.17

Egypt

2006

Dec

M.J. Nassiri, A. Vafaei, S.A. Monadjemi

 

39

Computer Aided Learning and the Islamic World

61-71

Proceedings of the First International Conference on Islamic World Information Technology and Information Society (IC3I 2006)

 

UI, Isfahan

2006

Dec

S.A. Monadjemi, A. Ahmadi Olounabadi

 

40

A new Generative Method for Texture Abnormality Detection

 

Proceedings of the MVIP 2005 Conference

 

Tehran

2005

February

M. Mirmehdi, S.A. Monadjemi

 

41

A new multi-scale/multi-directional method for detection of abnormalities in random textures

191-196

proceedings of the fifth IASTED-VIIP 2005 Conference

 

Spain

2005

sep

S.A. Monadjemi

 

42

Restructured Eigenfilter Matching for Novelty Detection in Random Textures

 

Proceedings of the 15th British Machine Vision Conference ,BMVC 2004

 

UK

2004

September

S.A. Monadjemi, M. Mirmehdi, B. Thomas,

 

43

Fast algorithms for texture and colour-based classification of high resolution images

 

Proceedings of the MVIP 2003 conference

 

Tehran

2003

February

S.A. Monadjemi, Barry Thomas, M. Mirmehdi

 

44

Experiments on High Resolution Images Towards Outdoor Scene Classification

 

CVWW 2002 , Conference

 

BadAusee, Austria

 

2002

2

S.A. Monadjemi, Barry Thomas, M. Mirmehdi

 

45

Classification in High Resolution Images with Multiple Classifiers

417-421

IASTED-VIIP 2002 , Conference

 

Malaga, Spain

2002

9

S.A. Monadjemi, B. Thomas, M. Mirmehdi

 

46

 

 

 

 

Speed v. Accuracy for High Resolution Colour Texture Classification

143-152

British Machine Vision Conference

(BMVC 2002)

 

Cardiff, Walse

2002

9

S.A. Monadjemi, B. Thomas, M. Mirmehdi

 

47

CAL and the Third world: Computer Aided Learning for under developing countries

 

8th Iranian Students Seminar in Europe (ISS-2001)

 

 

2001

 

 

 

48

A novelty Detection Method Based on Frequent Itemsets

286-276

The internation Conference on Macgine Learning and Data mining, MLDM 2007

 

Germany

2007

6

S. Ayoubi, A. Baraani Dastjerdi, S.A. Monadjemi

 

49

An Efficient MLP learning Algorithm using Parallel Tangent Gradient and Improved Adaptive Learning Rates

374-392

Connection Science

Vol.22, No.4

 

2010

12

P. Moallem, S.A. Monadjemi

J

50

GA Based PHOG-PCA Feature Weighting for On-Road Vehicle Detection

274-278

International Conference on Information and Industrial Electronics (ICIIE 2011)

 

 

2011

 

N. Khairdoost, S.A. Monadjemi, K. Jamshidi

 

51

Application of the Face Recognition Procedure in Citizenship and Immigration Management System

611-615

International Journal of Computer and Electrical Engineering

Vol.3 , No.5

 

2011

October

S.A. Monadjemi, S.H. Mohades Kasaei , K. Jamshidi

 

52

Color Reduction Using a Multi-stage Kohenen Self-Organizing Map with Redundant Features

13188-13197

Expert Systems With Applications (ESWA)

Vol.38, Issue.10

 

2011

Oct

S.A. Monadjemi, J. Rasti, A.Vafaei

J

53

Fast texture energy based image segmentation using Directional Walsh-Hadamard Transform and parametric active contour models

11722-11729

Expert Systems With Applications (ESWA)

Vol.38, Issue.9

 

2011

Sep

A. Vard, S.A. Monadjemi, K. Jamshidi, N. Movahhedinia

J

54

A Graph-Based Vision System for Automatic Object Detection in Outdoor Scenes

 

 

 

 

 

 

J. Rasti, S.A. Monadjemi, A. Vafaei

 

55

Dynamic role engine and formation control for cooperating agents with robust decision-making algorithm

153-162

Industrial Robot

 

Vol.38, No.2

United Kingdom

2011

 

S.H. Mohades Kasaei, S.M. Mohades Kasaei, S.A. Mohades Kasaei, S.A. Monadjemi

J

56

Face Detection and Recognition using Skin Color and AdaBoost Algorithm Combined with Gabor features and SVM Classifier

141-145

2011 International Conference on Multimedia and Signal Processing

 

 

2011

 

S.A. Monadjemi, A. Tofighi

 

57

Effective Factors on Adoption of Customer in the Internet Banking Services, case study: Iran

400-404

International Conference on Economics and Finance Research (ICEFR 2011)

 

Singapore

2011

Feb

S. Sorournejad, S.A. Monadjemi

 

58

Resistance of mobile payment Iranian perspective

405-408

International Conference on Economics and Finance Research (ICEFR 2011)

 

Singapore

2011

Feb

S. Sorournejad, S.A. Monadjemi, M. Akhavan Kharazian

 

59

Local Promotion by Cellular Automata to Improve Genetic Search Strategy

 

Computer Society of Iran 2007 Conference, CSICC 2007

 

Shahid Beheshti University, Tehran, Iran

2007

Feb

B. Shahgholi Ghahfarokhi, M. Babaeizade, S.A. Monadjemi

 

60

IPTGVLR: reliable and fast MLP learning using parallel tangent gradient with improved variable learning rates

 

International Journal of Neural Systems

 

 

 

 

P. Moallem, S.A. Monadjemi

 

61

A New Eigenvector Reconstruction-based Method for Random Textures Novelty Detection

 

12th Iranian Researchers Conference in Europe (IRCE 2004)

 

Manchester, UK

2004

July

S.A. Monadjemi, M. Mirmehdi, B. Thomas

 

62

Robust Humanoid Turning-In-Place using Fourier Series and Genetic Algorithm

 

International Conference on Machine Learning and Computing

(ICMLC 2011)

 

Kuala Lumpur, Malaysia

2011

2

N. GhasemAghaee, A. Abdolmaleki, M. Khayyambashi, S.A. Monadjemi

 

63

Analysis and Evaluation of a New Algorithm Based Fault Tolerance for Computing Systems

 

International Journal of Grid and High Performance Computing (IJGHPC)

 

 

2012

 

H. Hamidi, A. Vafaei, S.A. Monadjemi

J

64

A Framework in the Design of Fault-Tolerant Computing System

 

5Th Symposium on Advances in Science and Technology

(SASTech 2011)

 

Khavaran Higher-education Institute, Mashhad, Iran

2011

May

H. Hamidi, A. Vafaei, S.A. Monadjemi

C

65

Statistical and Template Matching Features for Persian Handwitten Postal Code Recognition

185-190

International Review on Computers and Software (IRECOS)

Vol.6, No.2

 

2011

March

Z. Kamranian, S.A. Monadjemi, N. Nemat Bakhsh

 

66

A model for adoption of mobile banking services using classification and regression trees

 

Journal of US-China public Administration

Vol.7, No.11

USA

2010